Strona główna | Wydarzenia | Mapka | Historia | Warto przeczytać | Zestawienia tematyczne

Powrót do strony głównej

INTERNETOWE CENTRUM MULTIMEDIALNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

1.

Bernarczyk L.: Multimedialne centrum informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 2-6

2.

Drzewiecka D.: Szkolne Centrum Multimedialne w Kole // Biblioteka w Szkole.- 2002, nr 9, s. 10-11

3.

Budrowska W. [et al.]: Internetowe centrum informacji multimedialnej jako miejsce wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego// Biblioteka w Szkole.- 2009, nr 1, s. 14-19

4.

Kawończyk E.: Bariery przy tworzeniu szkolnego centrum informacji : refleksje dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole.- 2004, nr 4, s. 9-10

5.

Kubrak A.: Centra informacji multimedialnej w bibliotekach // Poradnik Bibliotekarza. _ 2008, nr 5, s. 5-6

6.

Lewandowska M.: Szkolne centrum multimedialne: pomysł wykorzystania ICIM w pracy z uczniami szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 2, s. 11-12

6.

Okapiec J.: Multimedialna Centrum Informacyjne - szerokie okno na świat // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 3-4

7.

Przybyszewski Sz.: Internetowe centra informacji multimedialnej: Fachowy poradnik dla użytkowników. Cz. 1 // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 3, s. 9-11

8.

Przybyszewski Sz.: Internetowe centra informacji multimedialnej: Fachowy poradnik dla użytkowników. Cz. 2 // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 4, s. 7-11

9.

Solecka-Koplin M. : Program rozwoju biblioteki szkolnej : propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 1-6

10.

Sowada, R.: "Nawigator wiedzy". Nauczyciel bibliotekarz opiekunem internetowego centrum informacji multimedialnej // Poradnik Bibliotekarza.- 2008, nr 5, s. 7-10

11.

Sowada R.: Centra informacji multimedialnej w bibliotekach i IV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 2, s. 19-20

12.

Sowińska B.: Jak zamierzam przekształcić bibliotekę w centrum informacji multimedialnej?// Biblioteka w Szkole.- 2003, nr 6, s. 8-10

13.

Sowińska B.: Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 8-10

14.

Węglarz A.: Szkolne Centrum Informacji: nowa rola biblioteki szkolnej // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 11, s. 32-35

15.

Żarów A.: Internetowe centrum informacji multimedialnej w praktyce // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 3-4

Opracowała: Katarzyna Szymkowska

Powrót do strony głównej

Copyright by Barbara Oleksiak 2009