Strona główna | Aktualności | Mapka | Historia | Warto przeczytać | Zestawienia tematyczne

Powrót do strony głównej

Ścieżki edukacyjne - artykuły z czasopism Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory własne

1.

Adamiec B.: Przedszkolaki na ścieżce ekologicznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 311-312

2.

Adamska D.: Ścieżka prozdrowotna na lekcjach informatyki // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 39-41

3.

Angiel J.: Edukacja geograficzna poprzez "czytanie" i percepcję miasta : miejskie ścieżki dydaktyczne // Geografia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-25

4.

Babińska Z.: Jak realizowałyśmy ścieżkę czytelniczo-medialną? // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 41-44

5.

Bartoszewska M.: Czy w okolicy mojej szkoły padają kwaśne deszcze? Przykład realizacji ekologicznej ścieżki edukacyjnej // Geografia w szkole. -1999, nr 4, s. 221-223

6.

Bartoszewska M. : Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum // Geografia w Szkole. -2000, nr 1, s. 36-41

7.

Bernacka-Winczek D.: Od krętych dróg do utartych (?) ścieżek...edukacyjnych // Dyrektor Szkoły. -2007, nr 2, s. 22-24

8.

Bernacki B.: Między korelacją a ścieżkami międzyprzedmiotowymi // Języki Obce w Szkole. -2004, nr 4, s. 131-136

9.

Bielenda E.: Rola muzeów w edukacji i wychowaniu młodzieży: na przykładzie Muzeum im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku // Poradnik Bibliotekarza. -2006, nr 7/8, s. 32-33

10.

Bieniek M.: Realizacja ścieżki regionalnej // Wiadomości Historyczne. -2004, nr 4, s. 44-51

11.

Bis M.: Scenariusz zajęć edukacji czytelniczej w klasie I Liceum techn. Temat: Rodzaje piśmiennictwa niebeletrystycznego i jego funkcje. Encyklopedie jako wydawnictwa informacyjne // Edukacja Medialna. -2000, nr 1, s. 47-50

12.

Bogacz M. i 1 in. : Edukacja czytelniczo-medialna w liceum po roku. Program ścieżki // Biblioteka w Szkole. -2004, nr 1, s. 4-7

13.

Bosiacki A.: Ścieżka ekologiczna (międzyprzedmiotowa) // Lider. -2004, nr 5, s. 11-13

14.

Bronikowska M.: Olimpizm w szkole jako przykład ścieżki przedmiotowej // Lider. -2004, nr 5, s. 8-10

15.

Brzezińska E.: Spacerkiem po mojej miejscowości. Propozycja zajęć integrujących różne dziedziny wiedzy (ścieżki międzyprzedmiotowe) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 12-13

16.

Butryn D.: Możliwości realizacji ścieżki "edukacja europejska" z wykorzystaniem programów multimedialnych // Geografia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 211-215

17.

Cholewa M. i 1 in.: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? // Matematyka. -2001, nr 5, s. 8-10

18.

Cichoń M.: Geograficzne ścieżki dydaktyczne. Jak postrzegać i rozumieć krajobraz // Geografia w Szkole -2007, nr 4, s. 50-54

19.

Chrząstowska G.: Ścieżka filozoficzna w gimnazjum (z udziałem biblioteki) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 9

20.

Daniłowicz D. i 1in.: Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie. Program ścieżki edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. -2003, nr 2, s. 4-5

21.

Dobosz J.: Konspekt lekcji wychowania fizycznego z realizacją międzyprzedmiotowej ścieżki: edukacja zdrowotna // Lider. -2003, nr 9, s. 24-27

22.

Dobrzańska A.: Scenariusz lekcji nt. wielki pokaz mody książkowej _ szata zewnętrzna książki // Edukacja Medialna. -2000, nr 4, s. 57-58

23.

Dorociak M.: Realizacja ścieżki edukacyjnej: edukacja prozdrowotna _ prawidłowa postawa ciała // Lider. -2004, nr 10, s. 22

24.

Edukacja prozdrowotna w gimnazjum. Realizacja ścieżki // Nowa Szkoła. -2002, nr 9, s. 40-43

25.

Gaja H.: Edukacja europejska - formy i metody pracy // Nowe w Szkole. - 2000, nr 4, 9-11

26.

Gieryn D.: "3 w jednym", czyli jak na jednej lekcji realizować treści ścieżek, program nauczania i przygotować treści do matury // Języki Obce w Szkole. -2004, nr 4, s. 170-172

27.

Gmerek G. i 1 in. : Edukacja czytelnicza i medialna: szkolny plan nauczania w kl.IV // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 1-5

28.

Gołdowska M.: Nad Czarną Hańczą : zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej // Geografia w Szkole. -2008, nr 4, s. 51-56

29.

Gonerka B.: Edukacja prozdrowotna. Ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej cz.3 // Wychowanie Techniczne w Szkole. -2005, nr 5, s. 50-52

30.

Gmerek-Biniek G.: i 1 in.: edukacja czytelnicza i medialna: szkolny plan nauczania klasa IV // Biblioteka w Szkole. -2000, nr 9, s. 1-5

31.

Grodecka E.: Ścieżki międzyprzedmiotowe // Dyrektor Szkoły. -2000, nr 3, s. 22

32.

Grodecka E. i 1 in.: Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa // Polonistyka. -1999, nr 7, s. 422-424

33.

Grzyb J.: Realizacja ścieżek edukacyjnych na zajęciach techniki // Wychowanie Techniczne w Szkole. -2001, nr 3, s. 16-18

34.

Jadczak M.: Zastosowanie pierwiastka biograficznego w zakresie ścieżki filozoficznej i w nauczaniu historii // Wiadomości Historyczne. -2004, nr 2, s. 31-36

35.

Karczmarek B.: realizacja ścieżki edukacyjno regionalnej w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole IV-VI - 2000/2001, nr 4, s. 46-67

36.

Kąkolewicz M.: Edukacja medialna - scenariusz lekcji. Temat: Rodzaje komunikatów medialnych // Edukacja Medialna. -2000, nr 1, s. 51-52

37.

Klein M. M.: Nagrywamy słuchowisko radiowe. Temat: Stanisław Staszyc // Edukacja Medialna. -2000, nr 3, s. 57

38.

Klemba G.: Wędrówki po naszym mieście. Projekt zajęć pozalekcyjnych // Edukacja Medialna. -2001, nr 3, s. 47-50

39.

Korodziński J.: Ścieżki edukacyjne - nowa jakość nauczania // Edukacja i Dialog. -2001, nr 9-10, s. 39-42

40.

Koszmider M.: Nowa szkoła zawodowa, 0 jaka? ścieżka edukacyjna: edukacja projakościowa // Nowa Edukacja Zawodowa. -2003, nr 6, s. 7-9

41.

Kowalska R.: Realizacja ścieżki edukacyjnej na lekcjach informatyki // Wychowanie Techniczne w szkole. -2005, nr 2, s.43-45

42.

Królicka E.: Ścieżki edukacyjne na lekcjach techniki // Wychowanie Techniczne w Szkole. -2000, nr 2/3, s. 7-9

43.

Krupińska B.: Realizacja wybranych treści ścieżek edukacyjnych na przyrodzie, biologii i chemii, Czerwonka 2001r. // Prace twórcze nauczycieli. -2001, nr 14

44.

Lampkowska J. i 1 in.: Jak zapamiętać? Scenariusz zajęć do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej: "Edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej" // Poradnik Bibliotekarza. -2003, nr 9, s. 31-33

45.

Lech S.: Okolice Koziegłów: geograficzna ścieżka dydaktyczna // Geografia w Szkole. -2006, nr 5, s. 51-55

46.

Lolo R.: O realizacji ścieżki regionalistycznej // Wiadomości Historyczne. -2004, nr 1, s. 31-33

47.

Łaska M. i 1in.: Edukacja ekologiczna w klasie I-III gimnazjum (III etap kształcenia) I część programu // Aura. -2000, nr 6, s. 4-8 wkł. do Aury nr 5

48.

Łukaszewska M.: Program ścieżki edukacyjnej ekologii - liceum ogólnokształcące // Aura. -2000, nr 12, s. 4-5

49.

Majer A. i 1 in.: Realizacja ścieżki prozdrowotnej w liceum profilowanym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2003, nr 8/9, s. 30-37

50.

Majer A.: Realizacja ścieżki prozdrowotnej w szkole podstawowej i gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2002, nr 12, s. 31-36

51.

Marcinek D.: realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego // Lider. -2002, nr 6, s. 30

52.

Markowska A.: Dydaktyczna ścieżka geograficzna w Ostrołęce // Geografia w Szkole. -2008, nr 4, s. 26-34

53.

Matłach J. i 1 in.: Dobrze czuć się dobrze: projekt prozdrowotnej ścieżki edukacyjnej // Wszystko dla Szkoły. -2002, nr 1, s. 1-3

54.

Międzyprzedmiotowe ścieżka ekologiczna dla szkół średnich [zakres treści _ wskaźniki jakości wody] //Aura. -2000, nr 11 s. 1-5 wkł. do Aury nr 10

55.

Mijakowska K.: Interdyscyplinarne nauczanie - propozycja ścieżki międzyprzedmiotowej // Geografia w Szkole/ -2000, nr 2/3, s. 114-117

56.

Misztal M.: Jak planować pracę zespołu międzyprzedmiotowego? // Nowa Szkoła. -2000, nr 6, s. 38-39

57.

Nowak E. i 1 in.: Międzyprzedmiotowe ścieżka dydaktyczne na terenie WPK. Człowiek i barwy natury, czyli moje miejcse na Ziemi // Aura. -2002, nr 12, s. 9-12 dod. ekol. dla szkół nr 99

58.

Nowak E. i 1 in.: Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne. Obieg dwutlenku węgla w przyrodzie // Geografia w szkole. -2000, nr 5, s. 250-254

59.

Ochmann-Pszeniczna J.: Nasz patron: projekt edukacyjny na święto patrona szkoły // Biblioteka w Szkole. -2006, nr 11, s. 24-25

60.

Oleszkiewicz E.: edukacja czytelnicza i medialna. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. Rozkład zajęć II etapu nauczania // Biblioteka w Szkole. -1999, nr 12, s. 6

61.

Piegdoń A.: Turystyka jako element rozwoju gospodarczego i czynnik zmian w środowisku naturalnym. Scenariusz zajęć z elementami ścieżki dydaktycznej // Aura . -2001, nr 10, s. 6 dod. do Aury nr 85

62.

Pietrzak E.: Las Kabacki - połączyć piękne z pożytecznym. Kl. IV-VI // Aura. -2004, nr 12, s. 5-7 dod. ekologiczny

63.

Projekt podstaw programowych ścieżek edukacyjnych i wychowania do życia w rodzinie w liceum profilowanym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2000, nr 6, s. 7-10

64.

Rajczakowska A.: Człowiek jego radości i smutki. Temat: Bądź sobą (ścieżka filozof. korelacji 2 przedm. język polski i lekcja wychowawcza) // Gazeta Szkolna. -2003, nr 46, s. 18

65.

Rudnicka I.: Program ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w LO i LP // Biblioteka w Szkole. -2002, nr 12, s. 1-8

66.

Seliga M. i 1 in.: Wokół szkoły. Ścieżka dydaktyczna - przyroda // Matematyka. -2005, nr 3, s. 38-41

67.

Sieletycki M.: Ścieżka edukacji europejskiej // Edukacja i Dialog. -2003, nr 5, s. 50-55

68.

Sosin A.: Katecheza ścieżka międzyprzedmiotowa: edukacja czytelnicza i medialna // Wychowawca. -2004, nr 5, s. 25-26

69.

Szczepanik E.: Od ziarenka do chleba. Scenariusz wystawy poświęconej symbolice chleba // Wychowanie Techniczne w Szkole. -2000, nr 2/3, s. 17-18

71.

Szewczykowie B. i M.: Międzyprzedmiotowe ścieżka edukacyjna. Edukacja ekologiczna dla IV etapu edukacji -szk. podst.(licea, szk. zaw.) // Aura. -2000, nr 9, s. 5-8 wkł. do Aury

72.

"Szymbark _ wśród Pogórzan i Łemików". Mini przewodnik. Terenowa ścieżka edukacji kulturowo-przyrodniczej // Wszystko dla Szkoły. -2001, Ne 12, s. 2-7

73.

Ścieżka czytelnicza i medialna kl. IV-V. Ścieżka ekologiczna. Wychowanie do życia w społeczeństwie. A - edukacja regionalna -dziedzictwo kulturowe w regionie. B-Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. C-wychowanie do życia w rodzinie. Ścieżka prozdrowotna // Język Polski w Szkole Podstawowej. -2000/2001, nr 4, s. 19-45

74.

Ścieżka edukacyjna: Wychowanie patriotyczne "aby serce mieć w sam raz" - o uczeniu miłośći do Polski // Wychowawca. -2000, nr 6, s. 22-23

75.

Ścieżka międzyprzedmiotowa w terenie - edukacja ekologiczna // Geografia w Szkole. -2003, nr 4, s. 212-214

74.

Ścieżki edukacyjne w liceum profilowanym // Nowa Szkoła. -2000, nr 5, s. 36-41 [edukacja medialna, uczestnictwo w kulturze, edukacja europejska, filozofia, edukacja ekologiczna, wychowanie do życia w rodzinie]

76.

Ścieżki edukacyjne w naszej szkole // Wszystko dla Szkoły. -2001, nr 12, s. 24-25

77.

Śniegulska A.: Edukacja regionalna. Podstawa ścieżki edukacyjnej. Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum // Wychowawca. -2002, nr 4, s. 16-17

78.

Śnieżek J.: Unia i Euroregion. Ścieżka edukacyjna w szkole ponadgimnazjalnej [podział na przedmioty] // Wiadomości Historyczne. -2004, nr 1, s. 38-41

79.

Świąder R.: Ścieżka edukacyjna zaproszeniem do współpracy [ścieżka filozoficzna w gimn.] // Nowe w Szkole -2000/2001, nr 2, s. 12-13

80.

Świderka E.: Wędrówka po alpejskich szlakach w czasie i przestrzeni: (projekt) // Nowa Szkoła. -2007, nr 8, s. 30-36

81.

Talarczyk Z.: Przykłady realizacji ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej. Temat: Historia mojej miejscowości // Edukacja Medialna. -2001, nr 4, s. 54-56

82.

Talarczyk Z.: Przykład realizacji ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej // Edukacja Medialna. -2001, nr 4, s. 54-56

83.

Tuniewicz A.: "Mała ojczyzna" ścieżka dydaktyczna edukacji regionalnej klasa IV // Aura. -2005, nr 1, s. 1-2 dodatku ekologicznego nr 124

84.

Tuniewicz A.: Scenariusz zajęć ścieżki ekologicznej dla szkoły podstawowej // Aura. -2004, nr 2, s. 9-10 dodatku ekologicznego nr 113

85.

Wawrzyniak-Kulczyk M.: Ścieżki edukacyjne w chemicznym kształceniu ponadgimnazjalnym // Chemia w Szkole. -2003, nr 1, s. 38-39, 44

86.

Wrzosem I.: Matematyka na ścieżce filozoficznej // Matematyka. -2001, nr 5, s. 9-11 wkładka metodyczna

87.

Zając S.: Na filozoficznej ścieżce // Wiadomości Historyczne. -2002, nr 1, s. 15-21

88.

Ziółkowska I.: Program ścieżki edukacyjnej - edukacja ekologiczna "czysta Wisła i rzeki" _ program // Wychowawca. -2002, nr 5, s. 18-19

89.

Zygmunt T.: Program ścieżki prozdrowotnej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym // Lider. -2006, nr 2, s. 18

90.

Żychowska-Pezda E.: Program ścieżki edukacji ekologicznej w klasie IV-VI. Umieć żyć i kochać przyrodę // Aura. -2000, nr 4 wkładka do Aury s. 7-8

Opracowała: Ewa Łata

Powrót do strony głównej

Copyright by Barbara Oleksiak 2009