Strona główna | Wydarzenia | Mapka | Historia | Warto przeczytać | Zestawienia tematyczne
Filia

Menu główne

Katalog OPAC
Zasady

Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Makowie Maz.
Wypożyczalnia

 • Ze zbiorów Wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej mogą korzystać osoby zamieszkałe lub pracujące (z powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego): nauczyciele, studenci, pracownicy oświaty, organów administracji oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 • W celu założenia karty bibliotecznej należy okazać dowód osobisty oraz wpłacić kwotę w wysokości 2 zł (za wydanie karty bibliotecznej / za wydanie duplikatu karty).
 • Jednorazowo można wypożyczyć 8 książek (nauczyciele i studenci) lub 5 książek (uczniowie i pozostali czytelnicy) na okres 4 tygodni, z możliwością dwukrotnej prolongaty.
 • Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu książek.
 • Za nieterminowy zwrot książek pobierane są opłaty w wysokości: koszt upomnienia - 3zł oraz 0,50 zł za każdą przetrzymaną książkę za każdy tydzień przetrzymania.
Czytelnia

 • Prawo do korzystania ze zbiorów czytelni mają wszystkie osoby legitymujące się dokumentem tożsamości.
 • Zbiory udostępniane są tu prezencyjnie, tzn. na miejscu.
Dział Zbiorów Specjalnych
 • Prawo do korzystania z Działu Zbiorów Specjalnych mają:
  • nauczyciele , wychowawcy, pracownicy naukowi,
  • pracownicy instytucji, których działalność wiąże się z zagadnieniami oświaty i wychowania.
 • Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć 8 jednostek zbiorów specjalnych na okres 7 dni.
 • Za nieterminowy zwrot zbiorów specjalnych pobierane są opłaty 0,50 zł za każdy dzień przetrzymania.

Copyright by Barbara Brzuzy 2011