Strona główna | Wydarzenia | Mapka | Historia | Warto przeczytać | Zestawienia tematyczne
Filia

Menu główne

Katalog OPAC
Polecamy

Warto przeczytać...
"Kryzys szkoły : co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?"
Jesper Juul

W niniejszej książce JUUL analizuje problemy współczesnej szkoły z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i rodzica. Jego wieloletnie doświadczenie i wiedza o tym, czego potrzebuje dziecko, a potem młody człowiek, nadają jego słowom i radom wyjątkowe znaczenie.


"Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach"
red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk

Przedstawiona praca naukowa cechuje się ważnymi refleksjami dydaktycznymi godnymi zastosowania w procesach nauczania. W części pierwszej autorzy - pedagodzy z wielu ośrodków akademickich analizują minimalizację niepowodzeń edukacyjnych jako priorytet w dziedzinie kształcenia (…). W części drugiej analizie poddane zostały relacje szkoły i środowiska jako przestrzenie edukacyjnego dialogu, omówiono kompetencje emocjonalne nauczyciela, ale także uwagę zwrócono na nowe tendencje w kształceniu, jakie niesie edukacja medialna.


"ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej"
red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jednym z najczęstszych zaburzeń wieku dziecięcego. Każdego dnia wielu nauczycieli, rodziców i dzieci boryka się z tym problemem, co potwierdza niniejsza książka. Jest ona oparta na wieloletnim doświadczeniu autorów, wybitnych specjalistów w zakresie indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi z ADHD, prowadzących warsztaty dla ich rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli.


"Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli"
Julian Piotr Sawiński

Różnorodne techniki motywowania uczniów do uczenia się i pobudzania kreatywnego myślenia, inspirowanie i rozwijanie racjonalnego myślenia uczniów, neurodydaktyka i organizowanie procesu uczenia się, problem egalitaryzmu i elitaryzmu, praca zespołowa uczniów, uczenie odpowiedzialności i samodzielności, nowoczesne technologie w szkole – to tylko niektóre z zagadnień omówionych w tym poradniku.


"Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim : propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli "
Jolanta Karbowniczek

Nauka języków obcych w szkole stała się obowiązkowa od roku szkolnego 2008/2009. Przed nauczycielami stają więc nowe zadania i wyzwania, gdyż wymagania językowe należy dostosować do obniżonego wieku uczniów, a sam język umiejętnie i prawidłowo integrować ze wszystkimi dziedzinami edukacji. Niniejsza publikacja zawiera propozycje rozwiązań metodycznych z zakresu organizacji i planowania pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej uczącego języka angielskiego w szkole.


Copyright by Barbara Brzuzy 2015