Strona główna | Wydarzenia | Mapka | Historia | Warto przeczytać | Zestawienia tematyczne
Filia

Menu główne

Katalog OPAC
HISTORIA

RYS HISTORYCZNY

Biblioteka Pedagogiczna w Makowie Maz. powstała w 1954 roku przy Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Księgozbiór nowopowstałej biblioteki liczył zaledwie kilkadziesiąt książek, którymi opiekował się pracownik tego wydziału - Pan Lucjan Rębeliński. Biblioteka była wówczas animatorem wielu działań kulturalnych, organizowano w niej wieczory dyskusyjne i autorskie.

Pierwszym pracownikiem i kierownikiem biblioteki w latach 1956 - 1958 była Pani Teresa Grabowska. Pod koniec 1958 roku kierownikiem został ponownie podinspektor oświaty Pan Lucjan Rębeliński. W latach 1959 - 1963 biblioteka mieściła się w Domu Partii w lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Cały etat przyznano bibliotece dopiero 15 marca 1959 roku. Kierownikiem została wówczas Pani Eugenia Zabielska, której - w dużej mierze - należy zawdzięczać to, iż biblioteka otrzymała nowy lokal w Domu Kultury na parterze budynku KC PZPR. W roku 1973 nastąpiła kolejna przeprowadzka do budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Kierownictwo nad biblioteką objęła Pani Wanda Leszczyńska.

Rok 1975 i kolejne lata przyniosły zmiany podziału administracyjnego kraju oraz zmiany w bibliotekach pedagogicznych. Powstała Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce z filiami w Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu i Wyszkowie. W 1975 roku nastąpiło przeniesienie biblioteki do budynku Komitetu Miejskiego PZPR. W dniu 01.04.1998 roku Biblioteka Pedagogiczna rozpoczęła działalność w lokalu przy ulicy Mickiewicza 37a (do chwili obecnej). W latach 1991-2007 funkcję kierownika biblioteki pełniła Pani Grażyna Laskowska. Od roku 2007 kierownikiem filii Biblioteki Pedagogicznej w Makowie Maz. jest Pani Ewa Łata.


Copyright by Barbara Brzuzy 2011